Vormid | Vorm: Geriaatriline hindamine (2017) | Tabeli "Tabel 2. Hindamised soo- ja vanuserühmade järgi" tingimused 

Tabeli Tabel 2. Hindamised soo- ja vanuserühmade järgi tingimused

Nr Tingimus Erandid
1 v13 = v1 + v3 + v5 + v7 + v9 + v11  
2 v14 = v2 + v4 + v6 +v8 + v10 + v12