Vormid | Vorm: Geriaatriline hindamine (2012-2016) | Tabel: Tabel 2. Hindamised soo- ja vanusrühmade järgi 
Tabel: Tabel 2. Hindamised soo- ja vanusrühmade järgi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T12612
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

  vanusrühm
  <65a 65–69 70–74 75-79 80-84 >85 KOKKU
  M N M N M N M N M N M N M N
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Hindamiste arv