Vormid | Vorm: Tervishoiualane majandustegevus (2003) | Tabeli "5. Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv" tingimused 

Tabeli 5. Asutuses kasutusel olevate personaalarvutite arv tingimused

Nr Tingimus Erandid