Vormid | Vorm: Tervishoid (kehtiv) | Tabel: I Tervishoiuasutused 2. Tervishoiuasutuse allüksused 
Tabel: I Tervishoiuasutused 2. Tervishoiuasutuse allüksused
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T3449
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Näitaja Rea nr Arv sh erameditsiinis
A B 1 2
Päevaravi 01 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T3748R01v1 + T3748R02v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T3748R01v1 + T3748R02v1)
voodite arv 02 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T3748R02.1v1)+LEIA(asutus=alluvad and periood=kuu12, T3030Rr49v1) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T3748R02.1v1)+LEIA(asutus=alluvad and periood=kuu12 and asutus.ol on ['30', '40'], T3030Rr49v1)
ravi lõpetanute arv 03 LEIA(asutus=alluvad and periood=see, T3748R02.2v1)+LEIA(asutus=alluvad and periood=aasta_kuu, T3030Rr49v9) LEIA(asutus=alluvad and periood=see and asutus.ol on ['30', '40'], T3748R02.2v1)+LEIA(asutus=alluvad and periood=aasta_kuu and asutus.ol on ['30', '40'], T3030Rr49v9)