Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
100040 T17351V2R01 + T17351V5R01 <= T15352V2R01 + T13353V1R01 + T15354V2R01 Hambaarsti kõigi erialade täiskasvanute (15 ja vanemad) visiitide ja koduvisiitide summa tabelis 1 peab olema väiksem või võrdne „Hambaarsti aruande“ täiskasvanute hambaravi, proteesimise ja ortodontia visiitide arvu summaga. Lubatud erinevused, mille tõttu summa võib olla väiksem: 1) Tabelites 2-4 (hambaravi, hammaste proteesimine, ortodontia) on osa visiite loetud kahte tabelisse (nt ravi ja proteesimine); 2) lastele on valmistatud proteese (aruandetabelis 3 "Hammaste proteesimine" lapsi ja täiskasvanuid ei eristata).
100041 T17351V3R01 + T17351V6R01 <= T15352V3R01 + T15354V3R01 Hambaarsti kõigi erialade laste (kuni 14-aastased) visiitide ja koduvisiitide summa tabelis 1 peab olema väiksem või võrdne „Hambaarsti aruande“ laste hambaravi ja ortodontia visiitide arvu summaga. Lubatud erinevused, mille tõttu summa võib olla väiksem: 1) Tabelites 2-4 (hambaravi, hammaste proteesimine, ortodontia) on osa visiite loetud kahte tabelisse (nt ravi ja ortodontia); 2) lastele on valmistatud proteese (aruandetabelis 3 "Hammaste proteesimine" lapsi ja täiskasvanuid ei eristata).
100042 kui T15352v1r01 > 0 siis T15352v1r01 <= T17351v1r01 +T17351v4r01 Kui tabelisse 2 "Hambaravi" on esitatud täiskasvanute või laste visiite (rida 01), siis täiskasvanute ja laste visiitide summa peab olema väiksem või võrdne tabelis 1 "Hambaarsti vastuvõtud ja koduvisiidid" esitatud täiskasvanute ja laste ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide summaga.
100043 kui (T15352v1r01 > 0 ja T13353v1r01 > 0) siis (T17351v1r01 + T17351v4r01) > T15352v1r01 Kui on märgitud tabelisse 2 hambaravi visiite ja tabelisse 3 proteesimise visiite, siis reeglina peaks tabelis 2 olema visiitide arv väiksem kui tabelis 1 hambaarsti vastuvõttude ja koduvisiitide summa. Tabelisse üks märgitakse ka proteesiarstide visiidid. Erandiks on olukorrad kui ühe visiidi käigus on tehtud erinevaid töid (nt ravi ja proteesimine), siis tabelis 1 kajastatakse visiit ikkagi ühekordselt.
100044 kui (T15352v1r01 > 0 ja T15354v1r01 > 0) siis (T17351v1r01 + T17351v4r01) > T15352v1r01 Kui on märgitud tabelisse 2 hambaravi visiite ja tabelisse 4 ortodontia visiite, siis reeglina peaks tabelis 2 olema visiitide arv väiksem kui tabelis 1 hambaarsti vastuvõttude ja koduvisiitide summa. Tabelisse üks märgitakse ka ortodontia visiitide arv. Erandiks on olukorrad kui ühe visiidi käigus on tehtud erinevaid töid (nt ravi ja ortodontia), siis tabelis 1 kajastatakse visiit ikkagi ühekordselt.
100045 kui T15356v1r01 >0 siis T17351v1r01 >0 Kui on täidetud Tabelis 6 röntgenuuringud, siis peab Tabelis 1 olema täidetud ka kõikide hambaarstide visiitide arv
100046 kui T15355v1r01 >0 siis T17351v1r01 >0 Kui on täidetud Tabel 5 ambulatoorsete operatsioonide arv, siis peab Tabelis 1 olema täidetud ka kõikide hambaarstide visiitide arv
100047 kui T15354v1r01 >0 siis T17351v1r01 >0 Kui on täidetud tabel 4 ortodontia visiitide arv, siis peab Tabelis 1 olema täidetud ka kõikide hambaarstide visiitide arv
100048 kui T13353v1r01 >0 siis T17351v1r01 >0 Kui on täidetud tabel 3 hammaste proteesimise visiitide arv, siis peab Tabelis 1 olema täidetud ka kõikide hambaarstide visiitide arv