Vormid | Vorm: Tervishoiuasutus (2015) | Tabel: 6. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 6.2 Kiiritusravi ja isotoopravi 
Tabel: 6. Raviosakondade (-kabinettide töö) Tabel 6.2 Kiiritusravi ja isotoopravi
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T15761
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Nimetus Rea
nr
Haigete arv
kõik ravi saanud ravi saanutest lapsed esmased esmastest lapsed
kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed kokku neist ambulatoorsed
kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis kokku sh päevaravis
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kiiritusravi liigid kokku 01                                                
  väliskiiritusravi kokku 02                                                
      sh intensiivsusmoduleeritud 02.1                                                
  lähikiiritusravi (brahhüteraapia) kokku 03                                                
     sh standardplaaniga 03.1                                                
     kahedimensionaalne 03.2                                                
     kolmedimensionaalne 03.3                                                
Ravi lahtiste kiirgusallikatega 04                                                
     sh radiofarmatseutikumidega 04.1                                                
     meditsiiniseadmetega (nt lahtiste kiirgusallikatega kaetud klaas- või latekskuulikestega) 04.2