Vormid | Vorm: Päevaravi (2005-2006) | Tabel: 3. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanusrühmade järgi - Täiskasvanud 
Tabel: 3. Päevaravilt lahkunute jaotus soo ja vanusrühmade järgi - Täiskasvanud
Tabeli selgitus:  
Impordikood: T5833
Spetsiaalkoondi tabel: Ei
Tunnipalga tabel: Ei

Statistiline haigusklass RHK-10
kood
Rea nr Vanusrühm KOKKU
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 ja vanemad
M N M N M N M N M N M N M N M N M N
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kokku   01                                                                        
Teatavad nakkus- ja parasiithaigused A00-B99 02                                                                        
Kasvajad C00-D48 03                                                                        
Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid D50-D89 04                                                                        
Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused E00-E90 05                                                                        
Psüühika- ja käitumishäired F00-F99 06                                                                        
Närvisüsteemi haigused G00-G99 07                                                                        
Silma- ja silmamanuste haigused H00-H59 08                                                                        
Kõrva- ja nibujätkehaigused H60-H95 09                                                                        
Vereringeelundite haigused I00-I99 10                                                                        
Hingamiselundite haigused J00-J99 11                                                                        
Seedeelundite haigused K00-K93 12                                                                        
Naha- ja nahaaluskoe haigused L00-L99 13                                                                        
Lihasluukonna ja sidekoe haigused M00-M99 14                                                                        
Kuse- ja suguelundite haigused N00-N99 15                                                                        
Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood O00-O99 16                                                                        
Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad Q00-Q99 18                                                                        
Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliinilise ning laboratoorsete leidude hälbed R00-R99 19                                                                        
Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed S00-T98 20                                                                        
Terviseseisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega Z00-Z99 (v.a. Z03) 21