Vormi tingimused

Nr. Avaldis Selgitus
2859 T16304V2R01 + T16304V6R01 <= T17235V11R01.0 Elusalt sündinud, kuid hiljem 0-6 päeva vanusena surnud laste arv peab olema väiksem või võrdne "Haigla" aruandes tabelis 4.1 registreeritud 0-6 päeva vanusena surnud vastsündinute arvuga.